article image

27 apr, 2023

Oana Vasiliu

CASA VERDE FOTOVOLTAICE 2023. Cine NU beneficiază de program

La fel ca în anii precedenți ai acestui program, nici în varianta 2023 nu puteți beneficia de ajutorul de 20.000 lei din partea statului dacă la adresa unde vreți să instalați panourile fotovoltaice este și sediul unei companii.

Ministerul Mediului a anunțat oficial că programul CASA VERDE FOTOVOLTAICE începe din 5 mai 2023, cu câteva precizări foarte importante:

 

  • finanțările vor fi acordate pe regiuni, astfel încât să existe un echilibru în ceea ce privește proiectele în toată țara
  • finanțările se acordă doar pentru imobilele din cartea de identitate a aplicantului - persoană fizică
  • Finanțarea programului acoperă cel mult 90% din valoarea proiectului, iar restul de 10% reprezintă investiția beneficiarului
  • Beneficiarul este obligat să devină și prosumator (conf. art. 20/ punctul 1- Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat în reţeaua naţională de distribuţie)
  • Implementarea proiectului trebuie să aibă loc în cel mult 12 luni de la aprobarea primită din partea Administrației Fondului de Mediu. Ghidul de finanțare este deja disponibil și poate fi consultat aici.

La fel ca în anii precedenți ai acestui program, nici în varianta 2023 nu puteți beneficia de ajutorul de 20.000 lei din partea statului dacă la adresa unde vreți să instalați panourile fotovoltaice este și sediul unei companii.

Conform Ghidului de finanțare, la art. 19 se menționează următoarele:

Articolul 19

Criterii de eligibilitate a solicitantului în vederea obţinerii finanţării:

(1) Beneficiază de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a)este persoană fizică cu domiciliul în România;

b) este proprietar al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, este proprietar/deţine un drept de folosinţă şi asupra imobilului-teren, astfel cum rezultă din extrasul de carte funciară; nu este eligibil solicitantul al cărui drept de proprietate asupra imobilului construcţie şi/sau teren este înscris provizoriu în cartea funciară;

c) are acordul tuturor proprietarilor cu privire la implementarea proiectului, astfel cum rezultă din cererea de finanţare, în situaţia în care imobilul-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice este deţinut în coproprietate/devălmăşie;

d) imobilul pe care se implementează proiectul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice, cu excepţia cazului în care este afectat de o ipotecă imobiliară; imobilul pe care se implementează proiectul nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

e) nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4);

f) solicitantul şi coproprietarii/devălmaşii pot beneficia o singură dată de finanţare în cadrul programului, în oricare dintre sesiunile acestuia, pentru un imobil identificat cu număr cadastral; în cazul în care există mai mulţi proprietari asupra imobilului pentru care se solicită finanţare, cererea de finanţare va fi depusă doar de către unul dintre aceştia şi va fi semnată de toţi coproprietarii/devălmaşii.Se consideră că a beneficiat de finanţare în cadrul programului solicitantul care, la data transmiterii listei prevăzute la art. 18 alin. (4), se află în una dintre următoarele situaţii:

1. solicitantul sau coproprietarii/devălmaşii a/au încheiat contract de finanţare cu AFM aflat în vigoare, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul programului, pentru acelaşi imobil pentru care solicită finanţare, identificat după numărul cadastral;
2. solicitantul sau coproprietarii/devălmaşii urmează să încheie cu AFM, în baza unei cereri de finanţare aprobate anterior în cadrul programului, contract de finanţare pentru acelaşi imobil pentru care solicită finanţare, identificat după numărul cadastral.

g)solicitantul şi, după caz, coproprietarii/devălmaşii se obligă să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor înregistrate de sistemul de panouri fotovoltaice şi verificării sistemului de panouri fotovoltaice finanţat. În cazul prevăzut la lit. c), acordul privind accesul este asumat de toţi coproprietarii/devălmaşii imobilului, exprimat prin cererea de finanţare.

(2) În cazul în care se depun două sau mai multe cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral, este considerată eligibilă prima cerere de finanţare care îndeplineşte criteriile de eligibilitate.
(3) Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două proprietăţi individuale, apartamente-locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz. Nu este eligibil, dar fără a se limita la acest exemplu, imobilul cu proprietăţi comune şi proprietăţi individuale, sub formă de bloc/condominiu, cu mai mult de două apartamente.

Cum pot finanța achiziția unui sistem fotovoltaic

Statul român oferă, prin Administrația Fondului de Mediu, programul CASA VERDE FOTOVOLTAICE, care înseamnă un sprijin financiar de 20.000 de lei, doar pentru adresa din cartea de identitate a solicitantului. Programul începe pe 5 mai 2023, iar înscrierile în program se vor face pe fiecare regiune în parte.

Totodată, există mai multe bănci prin care se poate obține finanțarea unui sistem fotovoltaic, însă trebuie să luați în considerare faptul că în funcție de suprafața disponibilă, proiectele pot varia ca preț final, de aceea este nevoie de expertiza unei echipe tehnice, pe care o puteți solicita la Charger.ro, aici.

Cu ajutorul echipei Charger.ro, puteți beneficia gratuit de o serie de facilități, dacă achiziționat panourile fotovoltaice din oferta noastră:

  • Asistență la completarea și depunerea dosarului de prosumator
  • Informații legate de puterea instalată (Kwp)
  • Energia electrică pe care o poți produce într-un an (Kwh)
  • Numărul de panouri fotovoltaice necesar (Watts)
  • Suprafața necesară proiectului de instalare a panourilor fotovoltaice (mp).

 

casa-verde-fotovoltaice-2023-prosumator.jpg

Distribuie

Energia verde, acum mai aprope de tine!
Abonează-te la newsletter-ul Charger.ro și fii la curent cu cele mai noi informații despre produsele noastre!

Cei care au investit în noi

Bravva
Autonom Ventures

Stații de încărcare

Sisteme fotovoltaice

Devino partener

Despre noi

Opțiuni de finanțare

Energy-pedia

Contact

Favorite

Cont