article image

24 feb, 2024

Charger

Raportarea ESG în 2024: Îndrumări și tendințe

În 2024, raportarea ESG (Environmental, Social, and Governance) continuă să fie o preocupare majoră pentru companii din întreaga lume, în contextul accentuat al responsabilității sociale și a preocupărilor legate de sustenabilitate. Companiile își consolidează eforturile de a integra criteriile ESG în strategiile lor de afaceri, conformându-se cerințelor tot mai riguroase ale investitorilor, reglementărilor și cerințelor sociale. Raportarea ESG nu mai este văzută doar ca o obligație, ci și ca o oportunitate de a-și consolida reputația și de a atrage investiții responsabile. În acest context, transparența, datele fiabile și comunicarea eficientă a progreselor și a obiectivelor de sustenabilitate devin aspecte esențiale în procesul de raportare ESG al companiilor din diverse sectoare industriale.

În contextul global al creșterii preocupărilor legate de impactul mediului, aspectele sociale și guvernanța corporativă au devenit mai importante ca niciodată pentru companii. Raportarea ESG (mediu, social și guvernanță) a devenit un element central al strategiei și transparenței organizaționale. Care sunt trendurile, ce înseamnă ESG și cine trebuie să raporteze în prezent?

 

Care sunt tendințe în raportarea ESG? 

 • Standardizarea raportării: Organizațiile își concentrează eforturile pentru conformitatea cu standardele de raportare ESG. Global Reporting Initiative (GRI) și alte entități lucrează la standardizarea raportării în diferite sectoare pentru a asigura coerența și comparabilitatea informațiilor.
 • Transparența și relevanța: Transparența devine crucială în raportare. Companiile sunt încurajate să ofere o imagine sinceră a provocărilor și a progreselor lor în domeniul ESG, ceea ce aduce credibilitate și încredere din partea investitorilor și a consumatorilor.
 • Inovația tehnologică: Tehnologiile emergente, precum inteligența artificială (AI), încep să joace un rol important în procesul de raportare ESG. Acestea pot ajuta la colectarea și analiza datelor pentru a evidenția tendințele și oportunitățile de îmbunătățire a performanței ESG.
 • Implicarea stakeholderilor: Implicarea și consultarea părților interesate devin esențiale în procesul de raportare ESG. Companiile se angajează tot mai mult în dialogul cu investitorii, comunitățile locale, organizațiile neguvernamentale și alte entități pentru a înțelege și a aborda mai bine preocupările ESG.


 

Provocări și oportunități

 • Balansarea performanței pe termen scurt și sustenabilitatea pe termen lung: Companiile se confruntă cu provocarea de a echilibra cerințele de performanță pe termen scurt ale piețelor cu nevoile de sustenabilitate pe termen lung. Găsirea unui echilibru între aceste două obiective poate fi dificilă, dar este esențială pentru succesul pe termen lung al organizațiilor.
 • Implementarea voluntară vs. reglementare: În timp ce unii abordează raportarea ESG ca pe o oportunitate de a-și demonstra angajamentul față de sustenabilitate, alții preferă o abordare mai voluntară. Reglementările guvernamentale pot influența în mod semnificativ modul în care companiile abordează raportarea ESG.

Raportarea ESG în 2024 este marcată de eforturile de standardizare, transparență și inovație, în timp ce companiile se confruntă cu provocări legate de echilibrarea obiectivelor pe termen scurt și lung și de adaptarea la schimbările legislative și de reglementare.
 

 

photo-1607369165516-0e831913b397.avif
 

Cine are obligativitatea de a raporta pe ESG în România?

În România, raportarea pe ESG (mediu, social și guvernanță) a evoluat dintr-o oportunitate într-o obligativitate pentru companii. Legislația actuală și viitoare impune companiilor obligația de a raporta informații legate de ESG, deschizând drumul către o mai mare transparență și responsabilitate corporativă. Conform ultimelor reglementări, companiile listate la Bursa de Valori București și cele cu statut de entități de interes public au fost obligate să prezinte rapoarte ESG începând cu anul financiar 2023. 

Deși aceste noi reglementări fac referire, pentru moment, la companiile mari, în mod indirect, companiile de toate dimensiunile și din diverse sectoare sunt supuse acestor cerințe de raportare dacă vor să continue să facă parte din același lanț de aprovizionare și ecosistem. Astfel, atât întreprinderile mari, cât și IMM-urile sunt încurajate să își evalueze și să își raporteze impactul asupra mediului, aspectele sociale și practicile de guvernanță.

Această evoluție către obligativitatea raportării ESG vine cu numeroase beneficii și provocări pentru companii. Printre beneficiile asociate se numără îmbunătățirea reputației și credibilității pe piață, atragerea investitorilor interesați de practici durabile și creșterea loialității clienților preocupați de sustenabilitate.

Pe de altă parte, provocările includ implementarea unor sisteme de raportare robuste și standardizate, colectarea și analiza datelor relevante și asigurarea conformității cu cerințele legale în continuă evoluție. 

În România, există mai multe sisteme și ghiduri disponibile pentru raportarea pe ESG (Environmental, Social, Governance), care sunt utilizate de companii pentru a evalua și raporta performanța lor în aceste domenii cheie. 

Un bun exemplu îl reprezintă Ghidul de raportare ESG (politici de mediu, sustenabilitate și guvernanță), publicat de Bursa de Valori București, în colaborare cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), pe care îl puteți consulta aici

 

Ce înseamnă „ESG” și de ce este important?

ESG este un acronim care se referă la trei factori cheie în evaluarea performanței și impactului unei companii: Environmental (mediu), Social și Governance (guvernanță). Acest concept a devenit din ce în ce mai important în lumea afacerilor și a investițiilor, devenind un criteriu esențial pentru evaluarea și compararea companiilor din diverse industrii. Dar ce înseamnă mai exact fiecare dintre acești termeni și de ce sunt atât de relevanți?

 • Mediu (Environmental): Acest aspect se referă la modul în care o companie gestionează impactul asupra mediului înconjurător. Include practici legate de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizarea responsabilă a resurselor naturale, gestionarea deșeurilor și adoptarea unor politici de protejare a biodiversității.
 • Social: Factorul social implică relația companiei cu angajații, comunitatea și societatea în ansamblu. Companiile cu un focus pe ESG sunt preocupate de probleme legate de drepturile omului, diversitatea și incluziunea în cadrul organizației, condițiile de muncă sigure și echitabile, precum și implicarea în proiecte de responsabilitate socială corporativă.
 • Guvernanță (Governance): Acest aspect se referă la structura și practicile de conducere și control din cadrul unei companii. Include transparența și etica în decizii, compoziția și independența consiliului de administrație, respectarea normelor și reglementărilor legale, precum și gestionarea riscurilor și conflictele de interese.

   

De ce este important ESG pentru companii? Există mai multe motive:

 • Reputația și credibilitatea: Adoptarea și promovarea practicilor ESG pot îmbunătăți reputația și credibilitatea unei companii în ochii investitorilor, clienților și altor părți interesate.
 • Risc și reziliență: Companiile care integrează ESG în strategia lor pot identifica mai bine riscurile legate de schimbările climatice, aspecte sociale sensibile sau probleme de guvernanță și pot deveni mai reziliente în fața acestora.
 • Accesul la capital: O creștere a interesului pentru investițiile responsabile înseamnă că companiile cu performanțe bune în domeniul ESG pot beneficia de acces mai ușor la capital și finanțare.
 • Inovația și eficiența: Concentrarea pe ESG poate stimula inovația și eficiența, determinând companiile să găsească soluții creative și sustenabile pentru provocările actuale și viitoare.

ESG nu este doar un trend, ci reprezintă un set de criterii esențiale pentru evaluarea performanței și sustenabilității unei companii în lumea contemporană a afacerilor. 

Oportunități de creștere pentru companii aduse de ESG

Conceptul de ESG nu numai că aduce preocupări etice și sociale în prim-planul afacerilor, ci și deschide o serie de oportunități semnificative de creștere și dezvoltare pentru companii. Iată câteva dintre acestea:

 • Inovare și eficiență: Abordarea problemelor legate de ESG poate fi un catalizator puternic pentru inovare. Companiile care integrează practici ESG pot fi nevoite să dezvolte soluții noi, sustenabile și eficiente pentru a face față provocărilor mediului, aspectelor sociale și guvernanței.
 • Performanță financiară pe termen lung: Îndeplinirea criteriilor ESG poate îmbunătăți performanța financiară pe termen lung a unei companii. Investitorii sunt din ce în ce mai interesați de companiile care adoptă practici sustenabile, ceea ce poate atrage capital suplimentar și poate conduce la creștere și expansiune.
 • Reputație și atractivitate pentru investitori: Companiile care se angajează în practici ESG pot beneficia de o reputație îmbunătățită și de o imagine mai pozitivă în ochii investitorilor, clienților și altor părți interesate. Aceasta poate conduce la creșterea atracției pentru investiții și parteneriate.
 • Reziliență și gestionarea riscurilor: Integrarea ESG în strategia de afaceri poate spori reziliența unei companii la riscurile de mediu, sociale și de guvernanță. Identificarea și gestionarea adecvată a acestor riscuri pot proteja compania de consecințele negative și pot asigura stabilitatea pe termen lung.
 • Acces la piețe și oportunități noi: O atenție crescută asupra ESG poate deschide noi oportunități de afaceri și acces la piețe emergente sau reglementate în mod specific. Companiile care se aliniază cu standardele ESG pot beneficia de preferințele consumatorilor și a decidenților politici.

ESG nu este doar un set de criterii și practici pe care companiile ar trebui să le respecte din motive etice, ci și o sursă semnificativă de oportunități de creștere și prosperitate în peisajul afacerilor contemporane.

 

Raportările ESG evidențiază o tranziție semnificativă în paradigma afacerilor și investițiilor, în care respectarea principiilor ESG nu mai este doar un aspect opțional sau etic, ci devine o necesitate și o oportunitate de creștere și dezvoltare pentru companii. Integrarea conceptului ESG în strategiile de afaceri nu numai că aduce beneficii financiare și de imagine, ci și promovează o abordare mai responsabilă și sustenabilă în gestionarea resurselor și relațiilor cu părțile interesate. Este clar că ESG reprezintă o direcție esențială pentru viitorul afacerilor, cu impacturi pozitive atât la nivelul companiilor individuale, cât și la nivel societal și global.
 

Distribuie

Energia verde, acum mai aprope de tine!
Abonează-te la newsletter-ul Charger.ro și fii la curent cu cele mai noi informații despre produsele noastre!

Cei care au investit în noi

Bravva
Autonom Ventures

Stații de încărcare

Sisteme fotovoltaice

Devino partener

Despre noi

Opțiuni de finanțare

Energy-pedia

Contact

Favorite

Cont