article image

29 mar, 2023

Oana Vasiliu

Plafonarea prețurilor la energie

Plafonarea prețurilor la energie electrică. Ce variante alternative există în România la gaz și energie electrică

Plafonarea prețurilor la energie electrică. Ce variante alternative există în România la gaz și energie electrică

Până la 31 august 2023, guvernul poate susține schema de plafonare şi de protecţie a populaţiei şi a mediului economic, care are la bază ordonanța de urgență nr 119/2022 privind plafonare prețurilor la energie, care poate fi consultată aici.

Un alt aspect important semnalat de OUG 119/2022 este legat de faptul că furnizorilor de energie electrică și gaze naturale le este interzis afisajul de tip oferte concurențiale de furnizare, care să prevadă prețuri mai mari decât plafoanele impuse prin lege. 

Mai jos, veți găsi informații generale cu privire la:

 • Plafonarea prețurilor la energie electrică - ce înseamnă
 • Plafonarea prețurilor la energie electrică - cum și cui se aplică
 • Alternative la gaz și energie electrică

Ce înseamnă plafonarea prețului la energie electrică

Simplificat, introducerea unui plafon de preț reprezintă interzicerea comercianților de către autorități de a avea prețuri mai mari față de un anumit prag pentru bunurile lor, indiferent de factorii de piață. 

Referitor la plafonarea prețului la energie electrică, Europa, implicit și România, acest demers s-a întâmplat din cauza faptului că am avut un nivelul ridicat al inflației, iar viteza cu care puterea de cumpărare a scăzut încă din 2021, a dus la decizia din partea mai multor țări să introducă plafonări ale prețurilor pentru energie, o situație similară fiind și pentru plafonarea prețului la gaze. 

România a adoptat inițial măsuri temporare, în toamna anului 2021, care au cuprins plafonarea prețurilor la energie, compensarea parțială de către stat a facturilor la energie electrică și gaze naturale. Practic, plafonarea prețurilor la gaze și energie electrică a fost gândită pentru depășirea iernii din 2021, însă conflictul armat dintre Rusia și Ucraina care a izbucnit la sfârșitul lunii februarie 2022, a adus noi provocări pentru toată Europa.

După începerea războiului în Ucraina, România a decis să adopte măsuri suplimentare pentru limitarea impactului facturilor la electricitate și gaze naturale asupra populației și companiilor printr-o nouă ordonanță de urgență, OUG 27/2022.

În acest moment, noua ordonanță care este încă în vigoare impune noi plafoane de preț pentru consumatori, respectiv 0,68 lei/kWh pentru un consum mediu lunar mai mic sau egal cu 100 de kWh (înregistrat în 2021), și 0,8 lei/kWh pentru un consum mediu lunar cuprins între 100 și 300 kWh, pentru energie electrică. Pentru gaze, prețul maxim este de 0,31 lei/kWk, indiferent de cantitatea consumată. Plafoanele includ TVA și se aplică distribuitorilor care alimentează consumatorii finali.

 

plafonare-pret-energie-electrica.jpg

 

Cum și cui se aplică plafonarea prețurilor la energie electrică

Plafonare pentru Clienți casnici

În perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, prețurile finale facturate sunt:

 • maximum 0,68 lei/kWh (TVA inclus) pentru consumul realizat lunar în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către următoarele categorii de clienți:
 1. Clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0 și 100 kWh inclusiv.
 2. Clienţii casnici la al căror loc de consum locuiesc persoane care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale alimentate electric, necesare efectuării tratamentelor medicale, pentru care se depune o cerere specială de tip declarație pe propria răspundere. 
 3. Clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani. Limita de vârstă se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învăţământ, pentru care se depune o cerere specială de tip declarație pe propria răspundere. 
 4. Clienții casnici familii monoparentale, care au în întreținere cel puțin un copil cu vârsta de până în 18 ani. Limita de vârstă se prelungește până la 26 de ani în cazul în care copilul major urmează o formă de învăţământ, pentru care se depune o cerere specială de tip declarație pe propria răspundere. 
 • maximum 0,80 lei/kWh (TVA inclus) pentru consumul realizat lunar în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către clienţii casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 și 255 kWh. Consumul de energie electrică cuprins între 255 și 300 kWh/lună se facturează la cel mai mic preț dintre prețul contractual și prețul final plafonat de 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus.
 • În cazul în care consumul depășește 300 kWh/lună întregul consum se facturează la cel mai mic preț dintre prețul contractual și prețul final plafonat de 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus.

Plafonare pentru Clienții non-casnici: 

Pentru clienții non-casnici, guvernul a decis plafonarea prețurilor la energie electrică pentru următoarele categorii:

Maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la preţul de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere, pentru următoarele categorii de clienţi: 

 1. întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare (IMM-uri);
 2. operatorii/operatorii regionali definiţi la art. 2 lit. g) şi h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), b1), c) şi h) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Societatea de Transport cu Metroul Bucureşti «Metrorex» – S.A., precum şi aeroporturile care sunt în subordinea/coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
 3. operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;
 4. autorităţile şi instituţiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiile şi societăţile comerciale de interes judeţean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înfiinţate sau organizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, judeţelor, municipiului București și, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ - teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale;
 5. institutele naționale de cercetare-dezvoltare, astfel cum sunt definite de Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare;
 6. instituţii publice, altele decât cele prevăzute mai sus, precum şi cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată.

Maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere, pentru consumul integral al următoarelor categorii de clienţi: 
 

 1. spitale publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. unităţi de învăţământ publice și private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și creșe, furnizori publici și privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare. Plafonarea se aplică și pentru situaţiile în care una dintre entităţile menţionate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică și/sau pentru toate clădirile care au fost construite și autorizate cu destinaţia de spitale.

Pentru clienţii non-casnici care nu sunt prevăzuţi în categoriile menţionate mai sus, preţul final facturat de către furnizorii de energie electrică este de maximum 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus.

Ce trebuie să fac ca să beneficiez de compensarea facturilor la energie electrică?

Clienți casnici: Dacă vă regăsiți într-una dintre situațiile menționate de lege - utilizare aparatură medicală, familie monoparentală sau familie cu trei sau mai mulți copii, este nevoie să completați o declarație pe propria răspundere și să o depuneți la distribuitorul dumneavoastră de energie electrică.

Clienți non-casnici: Prețul final facturat plafonat la energie electrică se va aplica doar în baza declaraţiei pe propria răspundere, începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii acesteia la furnizor - majoritatea dintre companiile furnizoare de energie electrică are deja formulare tipizate pentru aceste declarații pe propria răspundere.

Alternative la gaz și energie electrică

Cu prețurile dinamice existente pe piață, consumatorii - atât cei casnici, cât și cei non-casnici, trebuie să se gândească la diferite variante de a optimiza consumul de energie.

Tehnologiile disponibile astăzi reușesc să răspundă nevoilor pieței, oferind diverse alternative pentru optimizarea consumului, dar și pentru scăderea costurilor și a amprentei de carbon. 

Echipa tehnică Charger.ro poate oferi consultanță cu privire la adoptarea unor soluții de management energetic care includ sistemele de măsurare și monitorizare a consumului de energie, iluminat solar sau hibrid tip LED, precum și instalații de panouri solare fotovoltaice.

Charger.ro poate gestionare integral un proiect din sfera energiei verzi, cu soluții personalizate de evaluare, proiectare, instalare, punerea în funcțiune, surse de finanțare și asistență post-predare.


 

Distribuie

Energia verde, acum mai aprope de tine!
Abonează-te la newsletter-ul Charger.ro și fii la curent cu cele mai noi informații despre produsele noastre!

Cei care au investit în noi

Bravva
Autonom Ventures

Stații de încărcare

Sisteme fotovoltaice

Devino partener

Despre noi

Opțiuni de finanțare

Energy-pedia

Contact

Favorite

Cont